Söka
Favoritlista
Region
Region (es)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Haus und Garten von außen, Wand leicht transparent, dadurch Mehrspartenhauseinführung FUBO zu sehen
Tryck på och dra musknappen
Bodenplatte eines Hauses, Versorgungsleitungen und Anschlüsse sind schon eingebaut

Förbindelsetratt

AT110

Förbindelsetratt med inbyggd trattskyddsinsats för betonggjutning i basplattan för optimal tätning för KG-röret. För utjämning av en fyllning (efter gjutningen) mellan avloppsrör och golvbrunn i alla riktningar.

Anschlusstrichter AT110 einbetoniert in die Bodenplatte
Anschlusstrichter AT110

ETGAR entreprenörspaket

för byggnader utan källare

HAB ETGAR BHP

För fördelning av ström- och kommunikationsledningar från byggnaden till tomten.

Eingebaute Hausausführung ETGAR, außerdem Mehrspartenhauseinführung FUBO und mit Strom verbundene LED Leuchte
Hausausführung ETGAR Bauherrenpaket BHP

KG-FIX

Väggtätning med krage

KGF

Fläns för vattenbarriär för tryckvattentät integrering av avloppsrör i golvplattor.

Mauerkragen KG-Fix zum Abdichten in der Bodenplatte, dazu Folien-Manschette HFM zur sicheren Anbindung von Durchführungen durch die Bodenplatte
KG-Fix Mauerkragen

Multi-entreprenörspaket

för byggnader utan källare

MSH Basic FUBO BHPxm

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).

Mehrsparten-Bauherrenpaket MSH Basic FUBO BHPxm

Väggtätning för jordning

för runda och platta ledare

HMK

Wassersperrflansch zum druckdichten Einbinden von Erdungsleitern in Bodenplatten oder Betonwände.

Erdungsmauerkragen HMK eingebunden in die Bodenplatte
Erdungsmauerkragen HMK

Foliemanschett

för genomföringar genom bottenplattan

HFM

Hauff-foliemanschett för säker anslutning av genomföringar genom bottenplattan till en ångspärrsfolie, radonfolie eller andra vådformade tätningar på bottenplattan.

Mauerkragen KG-Fix zum Abdichten in der Bodenplatte, dazu Folien-Manschette HFM zur sicheren Anbindung von Durchführungen durch die Bodenplatte
Folien-Manschette HFM

BD-Fix med foliefläns

Genomföring i golvplattan

BDFF

För anslutning av KG-/HT-rören. Gas- och vattentät anslutning med golvplattan tack vare en integrerad vattentätande fläns. Med foliefläns för anslutning till ett bitumenskikt resp. svetsbana eller ångspärr.

Bodendurchführung BD-Fix mit Folienflansch zur gas- und wasserdichten Verbindung mit der Bodenplatte
Bodendurchführung BD-Fix
 Nära

Byggherrepaket

Lokala kommunala försörjningsbolag, t.ex. energi- och vattenförsörjningsbolag, ansvarar för att planera och skapa husanslutningar för el, gas och vatten. Vi rekommenderar att man tar kontakt med distributören redan innan byggnationen påbörjas för att kunna utföra planeringen av nätanslutningarna i god tid. I många regioner överförs förberedelsen av husinföringen till uppdragsgivaren för nätanslutningarna och kan efter godkännande av försörjningsföretagen införskaffas i den lokala fackhandeln. Välj bara din närmsta fackhandlare vid produkten, så kan du beställa ett komplett paket direkt från lagret.

I Hauff-Techniks entreprenörspaket finns alla komponenter som krävs för enkel- eller multigenomföring i byggnader i ett och samma paket. För att installationen ska kunna utföras fackamannamässigt medföljer en lättolkad installationsanvinsing. I denna förklaras alla installationssteg med referensbilder, enkelt och lättförståeligt.

Byggherrepaket