Suchen
Region (es)
Proizvodi
Poduzeće
U žarištu
Osoba za kontakt
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es

Upravljanje okolišem i energijom

Pažljivo rukovanje resursima

Zaštita okoliša sastavni je dio naše korporativne politike. Obvezujemo se na kontinuirano poboljšanje zaštite okoliša u našoj tvrtki i smatramo da je pažljivo rukovanje resursima važan sastavni dio naše korporativne odgovornosti. Stoga se certificiranjem prema DIN EN ISO 14001:2015 zalažemo za održivu zaštitu našeg okoliša.

 • Energetska učinkovitost / ušteda emisija CO2
  Pri projektiranju zgrade naše tvrtke, energetska učinkovitost i uštede CO2 već su uzete u obzir pri planiranju. Implementiran je koncept grijanja i hlađenja sa sustavima povrata topline koji je bio potpuno odvojen od vanjske energije poput plina, ulja itd. Pri kupnji novih proizvodnih sustava uvijek se provjerava integracija u naš koncept grijanja i hlađenja. (npr. postupci ekstruzije i laserskog rezanja).

 • Otpad
  Sav otpad zbrinjava ili reciklira certificirana tvrtka u skladu s Pravilnikom o komercijalnom otpadu.

 • Rukovanje opasnim tvarima
  Rukovanje opasnim tvarima kao i njihovo skladištenje i korištenje u redovitim intervalima provjerava i dokumentira naš službenik za sigurnost prema registru opasnih tvari.

 • Upotreba sirovina u procesima
  Odluke o proizvodnim procesima i korištenim materijalima donose se na temelju ekonomskih i ekoloških aspekata. Time postižemo ciljane uštede resursa odn. sprječavanje otpada.

 • Ambalaža
  Kako bi ambalaža štitila ne samo naše proizvode već i klimu, pazimo na najkraće moguće transportne rute već tijekom procesa nabave naše ambalaže. Prioritet dajemo regionalnim i nacionalnim dobavljačima. Naš je cilj kontinuirano povećavati udio recikliranja u ambalaži.

 • Uredba REACH
  Usklađenost nadilazi isključivanje uporabe zabranjenih tvari do dokumentiranja usklađenosti s važećim zakonima u sigurnosno-tehničkim listovima EZ-a. Svi naši proizvodi isporučuju se u skladu s Uredbom REACH. Relevantni podaci redovito se provjeravaju kod naših dobavljača.